Ormari IVETA - dvoslojni

Proizvodi Ormari za oružje Ormari IVETA - dvoslojni

IVETA 3 PM

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Model IVETA 3 PM je najmanji model iz porodice IVETA ormara za čuvanje oružja. Ormari IVETA su dvoslojni ormari. Ovi ormari imaju telo izradjeno od dva sloja 2 milimetarskog čeličnog lima i izmedju slojeva se nalazi vatrootporna smeša, dok su vrata izradjeno od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežali njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 3 puške, ladica sa desne strane kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 810 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1535 355 370 1500 315 295 1 115 139

IVETA 5 PM

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od dva sloja 2 milimetarskog čeličnog lima i izmedju slojeva se nalazi vatrootporna smeša, dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežalo njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 5 pušaka, 3 ladice sa desne strane poredjane po visini kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 990 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1535 535 370 1500 500 295 1 128 221

IVETA 5 PM/k3

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od dva sloja 2 milimetarskog čeličnog lima i izmedju slojeva se nalazi vatrootporna smeša, dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežalo njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane.Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. Unutrašnjost ovog ormara je podeljena u 3 celine i to tako da je ormar podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 3 puške dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posebno zaključavajuća kasica za municiju. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 1020 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1535 535 370 1500 500 295 1 128 221

IVETA 5 PME

Brava: SAFETRONICS® + MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od dva sloja 2 milimetarskog čeličnog lima i izmedju slojeva se nalazi vatrootporna smeša, dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežalo njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 5 pušaka, 3 ladice sa desne strane poredjane po visini kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje ormara se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 1150 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1535 535 370 1500 500 295 1 128 221

IVETA 5 PME/k3

Brava: SAFETRONICS® + MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od dva sloja 2 milimetarskog čeličnog lima i izmedju slojeva se nalazi vatrootporna smeša, dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežalo njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Unutrašnjost ovog ormara je podeljena u 3 celine i to tako da je ormar podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 3 puške dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posobno zaključavajući ormarić za municiju. Ormar koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje ormara se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 1190 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1535 535 370 1500 500 295 1 128 221