Ormari MAXI i ZSL - jednoslojni

Proizvodi Ormari za oružje Ormari MAXI i ZSL - jednoslojni

ZSL 3 M

Brava: MAUER

Boja: GRANIT / BRONZA

Karakteristike: Ormar za puške sa najmanjom zapreminom, odnosno najmanjim dimenzijama. Pogodan je za stanove i prostorije gde je prostor ograničen. Ormar ima trostrano zaključavanje u 4 tačke. Telo ormara je izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima sa ojačanjima na mestu gde klinovi izlaze. Svaki od 4 klina ima poprečni presek od 2,5 cm. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 3 puške kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar je po potrebi moguće ankerisiati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 420 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 250 350 1495 245 295 1 45 108

ZSL 5 M

Brava: MAUER

Boja: GRANIT / BRONZA

Karakteristike: Ormar ZSL 5 M je ormar predvidjen za odlaganje 5 komada dugog oružja. Sa svojom širinom od 33cm ne zauzima puno prostora. Ormar ima zaključavanje u 3 strane i to u 4 tačke. Telo ormara je izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima sa ojačanjima na mestu gde klinovi izlaze. Svaki od 4 klina ima poprečni presek od 2,5 cm. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 5 puške kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar je po potrebi moguće ankerisiati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 470 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 330 350 1495 325 295 1 60 142

ZSL 5 ME

Brava: SAFETRONICS® + LOW & FLETCHER

Boja: GRANIT / BRONZA

Karakteristike: Model ZSL 5 ME ima identične karakterisitke kao i model iznad sa tom razlikom da ovaj model ima i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje ormara se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Ormar je po potrebi moguće ankerisiati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 570 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 330 350 1495 325 295 1 60 142

MAXI 3 PM

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Model MAXI 3 PM je najmanji model iz porodice MAXI ormara za čuvanje oružja. Ormari MAXI su ojačana varijata jednoslojnih ormara. Ovi ormari imaju telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežalo njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 3 puške, ladica sa desne strane kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar je po potrebi moguće ankerisiati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 590 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 320 350 1495 315 295 1 66 139

MAXI 5 PM

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežalo njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 5 pušaka, 3 ladice sa desne strane poredjane po visini kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. Ormar je po potrebi moguće ankerisiati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 720 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 500 350 1495 495 295 1 86 218

MAXI 5 PM/k3

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj oramr ima telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežali njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. Unutrašnjost ovog ormara je podeljena u 3 celine i to tako da je ormar podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 3 puške dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posobno zaključavajuća kasica za municiju. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 760 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 500 350 1495 495 295 1 86 218

MAXI 5 PME

Brava: SAFETRONICS® + MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežali njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 5 pušaka, 3 ladice sa desne strane poredjane po visini kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje ormara se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 890 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 500 350 1495 495 295 1 86 218

MAXI 5 PME/k3

Brava: SAFETRONICS® + MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežali njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. Unutrašnjost ovog ormara je podeljena u 3 celine i to tako da je ormar podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 3 puške dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posobno zaključavajući ormarić za municiju. Ormar koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje ormara se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 920 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 500 350 1495 495 295 1 86 218

MAXI 8 PM

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežali njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 8 pušaka, 2 ladice sa okačene na vratima ormara kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. Ormar je po potrebi moguće ankerisiati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 720 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 500 350 1495 495 295 1 86 218

MAXI 8 PME

Brava: SAFETRONICS® + MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežali njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 8 pušaka, 2 ladice na vratima kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje ormara se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 890 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 500 350 1495 495 295 1 86 218

MAXI 10 PM

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežali njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 10 pušaka, 2 ladice na vratima, kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 870 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 680 350 1495 675 295 1 106 298

MAXI 10 PM/k5

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormarima telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežali njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. Unutrašnjost ovog ormara je podeljena u 3 celine i to tako da je ormar podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 5 pušaka dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posebno zaključavajuća kasica za municiju. Ormar koristi nemačku MAUER bravu. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 920 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 680 350 1495 675 295 1 106 298

MAXI 10 PME

Brava: SAFETRONICS® + MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežali njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. U unutrašnjosti ormara se nalaze sundjerasti držači za 10 pušaka, 2 ladice na vratima, kao i posebno zaključavajući ormarić u gornjem delu ormara koji je predvidjen za municiju. Ormar koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje ormara se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 1080 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 680 350 1495 675 295 1 106 298

MAXI 10 PME/k5

Brava: SAFETRONICS® + MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Ovaj ormar ima telo izradjeno od 2 milimetarskog čeličnog lima dok su vrata izradjena od isprofiliranog čeličnog lima kako bi se otežali njihovo krivljenje u slučaju provale. Takodje vrata su obezbedjena sa 6 klinova koji izlaze u 3 strane. Dodatna ojačanja se nalaze na telu sefa a na mestu gde klinovi izlaze. Unutrašnjost ovog ormara je podeljena u 3 celine i to tako da je ormar podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 5 pušaka dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posebno zaključavajući ormarić za municiju. Ormar koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje ormara se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Ormar je po potrebi moguće ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 1120 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1500 680 350 1495 675 295 1 106 298