Sefovi za oružje - TSS

Proizvodi Ormari za oružje Sefovi za oružje - TSS

TSS 160 M - 10

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm i zabravljuju se u tri smera sa 8 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 160 M ima mehaničku MAUER bravu. Unutrašnjost ovog sefa se sastoji od prostora za 10 pušaka i u gornjem delu, posebno zaključavajućeg ormarića za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod ili u zid sa zadnje strane.

Cena: 1580 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1600 600 435 1560 560 345 5 240 300

TSS 160 M – k3

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm i zabravljuju se u tri smera sa 8 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 160 M ima mehaničku MAUER bravu. Unutrašnjost ovog sefa je podeljena u 3 celine i to tako da je sef podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 3 puške dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posebno zaključavajuća kasica za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod ili u zid sa zadnje strane.

Cena: 1600 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1600 600 435 1560 560 345 5 240 300

TSS 160 M – k5

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm i zabravljuju se u tri smera sa 8 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 160 M ima mehaničku MAUER bravu. Unutrašnjost ovog sefa je podeljena u 3 celine i to tako da je sef podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 5 puške dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posebno zaključavajuća kasica za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod ili u zid sa zadnje strane.

Cena: 1630 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1600 600 435 1560 560 345 5 240 300

TSS 160 ME - 10

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm i zabravljuju se u tri smera sa 8 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 160 ME koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje trezora se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Unutrašnjost ovog sefa se sastoji od prostora za 10 pušaka i u gornjem delu, posebno zaključavajućeg ormarića za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod ili u zid sa zadnje strane.

Cena: 1800 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1600 600 435 1560 560 345 5 240 300

TSS 160 ME – k3

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm i zabravljuju se u tri smera sa 8 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 160 ME koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje trezora se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Unutrašnjost ovog sefa je podeljena u 3 celine i to tako da je sef podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 3 puške dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posebno zaključavajuća kasica za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod ili u zid sa zadnje strane.

Cena: 1820 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1600 600 435 1560 560 345 5 240 300

TSS 160 ME – k5

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm i zabravljuju se u tri smera sa 8 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 160 ME koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje trezora se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Unutrašnjost ovog sefa je podeljena u 3 celine i to tako da je sef podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 5 puške dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posobno zaključavajuća kasica za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod ili u zid sa zadnje strane.

Cena: 1840 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1600 600 435 1560 560 345 5 240 300

TSS 160 MLG - 10

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm i zabravljuju se u tri smera sa 8 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 160 MLG koristi kombinovanu mehaničku LaGard i klasičnu mehaničku bravu. Za redovno otvaranje trezora se koristi LaGard brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Unutrašnjost ovog sefa se sastoji od prostora za 10 pušaka i u gornjem delu, posebno zaključavajućeg ormarića za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod ili u zid sa zadnje strane.

Cena: 1770 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1600 600 435 1560 560 345 5 240 300

TSS 160 MLG – k3

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm i zabravljuju se u tri smera sa 8 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 160 MLG koristi kombinovanu mehaničku LaGard i klasičnu mehaničku bravu. Za redovno otvaranje trezora se koristi LaGard brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Unutrašnjost ovog sefa je podeljena u 3 celine i to tako da je sef podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 3 puške dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posebno zaključavajuća kasica za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod ili u zid sa zadnje strane.

Cena: 1790 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1600 600 435 1560 560 345 5 240 300

TSS 160 MLG – k5

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm i zabravljuju se u tri smera sa 8 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 160 MLG koristi kombinovanu mehaničku LaGard i klasičnu mehaničku bravu. Za redovno otvaranje trezora se koristi LaGard brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Unutrašnjost ovog sefa je podeljena u 3 celine i to tako da je sef podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje 5 pušaka dok se u drugom delu nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavlja posebno zaključavajuća kasica za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod ili u zid sa zadnje strane.

Cena: 1810 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1600 600 435 1560 560 345 5 240 300

TSS 170 M

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm. Dvokrilni trezori se zabravljuju na sedini sa 4 klina i sa po 4 dodatna kina sa gornje i donje strane. Što ukupno iznosi 12 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 170 M ima mehaničku MAUER bravu. Unutrašnjost ovog sefa je podeljena u 3 celine i to tako da je sef podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje pušaka, broj pušaka može piti proizvoljan i odredjuje se prilikom porudžbine npr. 8, 10, 12 ... komada, dok se u drugom delu, preostalom prostoru, nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavljaju dve posebno zaključavajuće kasice za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod.

Cena: 2600 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1700 1160 435 1560 1060 345 3 388 587

TSS 170 ME

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm. Dvokrilni trezori se zabravljuju na sedini sa 4 klina i sa po 4 dodatna kina sa gornje i donje strane. Što ukupno iznosi 12 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 170 ME koristi i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje trezora se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Unutrašnjost ovog sefa je podeljena u 3 celine i to tako da je sef podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje pušaka, broj pušaka može piti proizvoljan i odredjuje se prilikom porudžbine npr. 8, 10, 12 ... komada, dok se u drugom delu, preostalom prostoru, nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavljaju dve posebno zaključavajuće kasice za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod.

Cena: 2840 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1700 1160 435 1560 1060 345 3 388 587

TSS 170 MLG

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Trezorski ormari za oružje, sertifikovani u I. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Telo sefova je izradjeno od 2 puta 3 milimetarskih čeličnih limova sa vatrootpornom smešom izmedju slojeva. Vrata sefa imaju debljinu zaštitnog sloja 5 milimetara ukupne debljine 6 cm. Dvokrilni trezori se zabravljuju na sedini sa 4 klina i sa po 4 dodatna kina sa gornje i donje strane. Što ukupno iznosi 12 tačaka. Svaki od klinova ima prečnik od 2,5 cm. Model 170 MLG koristi kombinovanu mehaničku LaGard i klasičnu mehaničku bravu. Za redovno otvaranje trezora se koristi LaGard brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Unutrašnjost ovog sefa je podeljena u 3 celine i to tako da je sef podeljen vertikalno po sredini. Sa jedne strane je prostor za odlaganje pušaka, broj pušaka može piti proizvoljan i odredjuje se prilikom porudžbine npr. 8, 10, 12 ... komada, dok se u drugom delu, preostalom prostoru, nalaze police. Treći deo unutrašnjosti predstavljaju dve posebno zaključavajuće kasice za municiju. Sef je moguće ankerisati u pod.

Cena: 2860 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1700 1160 435 1560 1060 345 3 388 587