O sefovima

Sefovi marke SAFETRONICS su izrađeni na osnovu iskustava kriminologa, hotelijera, bankara...

Proizvođač sefova marke SAFETRONICS je firma Jozef Murgaš Elektronics iz Banske Bystrice - Republika Slovačka.

Od početnih desetak tipova, asortiman obuhvata preko 100 tipova sefova, koji bi se u suštini, mogli podeliti po, oblicima, bravama, načinima bravljenja i zaključavanja – otključavanja, nameni, otpornosti na vatru:

M – mehaničko otključavanje ( ključem)

ME – elektronsko otključavanje ( 6 – to cifreni cod a kod JUMBO 2 x 6 – to cifreni cod)

Sefovi su sertifikovani od strane zavoda TREZOR TEST s.r.o.( akreditacija Europskog zavoda za standardizaciju u Briselu - dokumenat CEN ), po STN EN 1143-1 i ČSN EN 1143-1 u bezbednosne razrede 0, I, II i III, VDMA, RU, NBU ...

 • U sefovima se koriste sertifikovane brave KABA-MAUER i sertifikovane elektronske brave Safetronics i Timelock - Sophia
 • MANIPULISANJE: Šestocifreni kod = 1 milion kombinacija, resp. desetocifreni kod = milijarda kombinacija, kombinacija el. kod + ključ, beskontaktni ključ ...
 • bez spoljašnjeg izvora napajanja energijom, indikacija stava na displeju resp. pomoću Led dioda
 • varijabilno unutrašnje uređenje sefa ( police, zaključavajući ormarići, soške za oružje...)
 • sigurno i čvrsto sidrenje u pod ili zid, pomoću anker šrafova...
 • bojenje - kvalitne dvokomponentne poliuretanske boje, sa visokom otpornošću na mehanička oštećenja
 • osnovne boje – antracit i crna
 • na osnovu posebne narudžbine, moguća je isporuka u željenoj boji
 • Svi elektronski sefovi imaju MASTER ključ, za otvaranje u slučaju nužde ili blokade, bez obzira, dali je programirana ili izazvana
 • Pojedini elektronski sefovi, imaju vremensku bravu TIME DELAY
 • Svi se pričvršćuju o pod , tako da je izbegnuta bespotrebna velika težina sefa, koja bi samo otežavala transport, montažu...
 • Sve brave ( u svim sefovima su KABA- MAUER BRAVE ) su zaštićene od bušenja
 • Programiranje blokade u vanradno vreme, praznike, očitavanje datoteke-4900 radnji sa sefom ...

Kome su namenjeni sefovi?

Uobičajeno je mišljenje da su sefovi namenjeni bogatima i svima koji rade sa novcem. To je tačno, ali još tačniji odgovor bi bio, svima koji posluju sa vrednim stvarima - koje treba sačuvati.

Reč sef (engl. safe) znači sigurno mesto. U sef možete da stavite sve što želite da bude na sigurnom mestu. Posedovanje sefa uz pravilan odnos prema njegovoj nameni, unaprediće poslovanje i značajno umanjiti troškove koji nastaju zbog krađe.

Sef značajno povećava bezbednost poslovanja - samo ako se ga pravilno upotrebljavate.

Sef je otporan na neželjeno otvaranje a stepen njegove sigurnosti zavisi od nivoa bezbednosti, za koji je napravljen. Sefovi se učvršćuju za pod ili zid kako bi se onemogućilo njihovo odnošenje.

Sef je deo sistema mehaničke zaštite. Kompletan sistem zaštite se sastoji od: mehaničke, elektronske (alarm, dojava,...), fizičke zaštite (obučeni ljudi) i osiguranja.

Elektronska zaštita ne ostavlja provalniku dovoljno vremena da otvori sef, jer odmah poziva fizičku zaštitu. Kod svake provale dođe do manje ili veće štete, koju može da nadoknadi osiguranje.

Pre kupovine sefa razmislite o sledećem!

Sef povećava bezbednost poslovanja. Pravilnim izborom i upotrebom, koristićete sef više decenija. Pokušajte da sagledate dugoročne potrebe za sefom. Uzmite u obzir mogući porast potreba, zbog kojih ga sada nabavljate, kao i činjenicu da kada počnete da ga koristite, setićete se brojnih stvari koje bi rado stavili u sef (dokumenta, ugovori, novac, vrednosti, pečati, lap-top, oružje, fotografije, slike,...).

Kupite sef koji će zadovoljiti rastuće potrebe tokom dužeg niza godina.

Savremeni sefovi imaju elektronsku (E) i mehaničku (M) bravu. E brava otvara sef šifrom, koju pamtite i ne možete je izgubiti. Promenom osobe koja rukuje sefom, promeni se šifra i sef više nije dostupan prethodnoj osobi. Kod sefova sa E i M bravom, ova druga se koristi samo u slučaju da se sef ne može otvoriti E bravom. Uz sef se isporučuju dva mehanička ključa - od kojih se u praksi jedan, brzo izgubi.

Kupite sef sa elektronskom i mehaničkom bravom.