Referentna lista

 

Poštujući privatnost naših korisnika, specifičnost upotrebne vrednosti proizvoda, a na osnovu pismenih ugovora i usmenih dogovora , podatke o korisnicima držimo u tajnosti