Blagajnički sefovi

Proizvodi Sefovi Blagajnički sefovi

 

Kategorija blagajničkih sefova predstavlja sve sefove iz naše ponuda sa ugradjenim rešenjem za ubavicanje, novca bez otvaranja sefa.

U ponudi su dva osnovna rešenja: prorez za ubacivanje novca, proizvoljnih dimenzija u zavisnoti od potreba i pozicioniran na sefu tako da najviše odgovara konkretnoj situaciji, dok je drugo rešenje valjak za ubacivanje novcanica ili pak, celih vrećica sa novcem.

Dakle, svi sefovi iz naše ponude podležu ovakvom vidu modifikacije. Vratite se u neku od kategorija kao sto su kancelarijksi jednoslojni ili dvoslojni sefovi, specijalni sefovi ili pak sefovi sa vremenskom bravom koji su jedni od najboljih za blagajne, odaberite veličinu za koju smatrate da bi mogla da zadovlji Vaše potrebe i kontaktirajte nas kako bi smo mogli da pordiskutujemo opcije modifikacije i kako bi smo došli do najboljeg rešenja za Vas.