Hotelski sefovi

Proizvodi Sefovi Hotelski sefovi

ZSL 20 ME

Brava: SAFETRONICS® + LOW & FLETCHER

Boja: GRANIT / BRONZA

Karakteristike: Najmanji sef iz porodice ZSL sefova koji poseduje i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje sefa se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Sef se može ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 280 EUR
(din protivvrednost) + pdv

200 350 200 196 345 145 - 12 9

ZSL 28 ME

Brava: SAFETRONICS® + LOW & FLETCHER

Boja: GRANIT / BRONZA

Karakteristike: Ovo je sef u koji mogu da se odlažu dokumenta A4 formata i fascikle. Model 28 ME poseduje i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje sefa se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Uz doplatu od 20 eur + PDV u sef je moguće ubaciti kasicu sa posebnim zaključavanjem. Kasica je pozicionirana u gornjem delu sefa. Sef se može ankerisati za pod i za zid sa zadnje strane.

Cena: 330 EUR
(din protivvrednost) + pdv