Specijalni sefovi

Proizvodi Sefovi Specijalni sefovi

EURON 2056 M

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sefovi iz porodice EURON 2000 su troslojni sefovi koji se nalaze u II. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Izmedju svakog sloja metala se nalazi vatrootporna smeša i pored toga sefovi imaju stepenasto zatvaranje pa kao takvi pored velike zaštite od obijanja imaju i odličnu vatrootpornu zaštitu. EURON 2056 je najmanji iz porodice troslojnih sefova, ima jednu policu podesivu po visini i pogodan je za odlaganje dokumenata A4 foramta i fascikli a ukoliko se polica izvadi u sef se može pohraniti do 3 registratora A4 formata. Unutar sefa se nalazi i posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu. U slučaju potrebe sef se može ankerisati za pod ili za zid sa zadnje strane.

Cena: 1270 EUR
(din protivvrednost) + pdv

740 460 460 550 340 300 1 125 56

EURON 2056 ME

Brava: SAFETRONICS® + LOW & FLETCHER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sefovi iz porodice EURON 2000 su troslojni sefovi koji se nalaze u II. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Izmedju svakog sloja metala se nalazi vatrootporna smeša i pored toga sefovi imaju stepenasto zatvaranje pa kao takvi pored velike zaštite od obijanja imaju i odličnu vatrootpornu zaštitu. EURON 2056 je najmanji iz porodice troslojnih sefova, ima jednu policu podesivu po visini i pogodan je za odlaganje dokumenata A4 formata i fascikli a ukoliko se polica izvadi u sef se može pohraniti do 3 registratora A4 formata. Unutar sefa se nalazi i posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu. Za redovno otvaranje sefa se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. U slučaju potrebe sef se može ankerisati za pod ili za zid sa zadnje strane.

Cena: 1450 EUR
(din protivvrednost) + pdv

740 460 460 550 340 300 1 125 56

EURON 2056 MM

Brava: MAUER + LOW & FLETCHER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sef EURON 2056 MM ima potpuno iste karakterisitke kao i sef EURON 2056 M sa tom razlikom da je za njegovo otključavanje potrebno umesto jednog ključa, dva različita ključa i to jedan MAUER i jedan Low&FLetcher.

Cena: 1330 EUR
(din protivvrednost) + pdv

740 460 460 550 340 300 1 125 56

EURON 2130 M

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sefovi iz porodice EURON 2000 su troslojni sefovi koji se nalaze u II. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Izmedju svakog sloja metala se nalazi vatrootporna smeša i pored toga sefovi imaju stepenasto zatvaranje pa kao takvi pored velike zaštite od obijanja imaju i odličnu vatrootpornu zaštitu. EURON 2130 je veći model iz porodice troslojnih sefova, ima dve policu podesivu po visini i u sef se može pohraniti do 10 registratora A4 formata. Unutar sefa se nalazi i posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu. U slučaju potrebe sef se može ankerisati za pod ili za zid sa zadnje strane.

Cena: 1800 EUR
(din protivvrednost) + pdv

110 600 460 910 480 300 1 215 131

EURON 2130 ME

Brava: SAFETRONICS® + LOW & FLETCHER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sefovi iz porodice EURON 2000 su troslojni sefovi koji se nalaze u II. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Izmedju svakog sloja metala se nalazi vatrootporna smeša i pored toga sefovi imaju stepenasto zatvaranje pa kao takvi pored velike zaštite od obijanja imaju i odličnu vatrootpornu zaštitu. EURON 2130 je veći model iz porodice troslojnih sefova, ima dve policu podesivu po visini i u sef se može pohraniti do 10 registratora A4 formata. Unutar sefa se nalazi i posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu. Za redovno otvaranje sefa se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. U slučaju potrebe sef se može ankerisati za pod ili za zid sa zadnje strane.

Cena: 1970 EUR
(din protivvrednost) + pdv

110 600 460 910 480 300 1 215 131

EURON 2130 MM

Brava: MAUER + LOW & FLETCHER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sef EURON 2130 MM ima potpuno iste karakterisitke kao i sef EURON 2130 M sa tom razlikom da je za njegovo otključavanje potrebno umesto jednog ključa, dva različita ključa, i to jedan MAUER i jedan Low&FLetcher.

Cena: 1860 EUR
(din protivvrednost) + pdv

110 600 460 910 480 300 1 215 131

EURON 3120 M

Brava: MAUER CLASS B

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sef EURON 3120 M je najmanji sef iz porodice četvoroslojnih sefova koji se nalaze u III. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Izmedju svih slojeva je vatrootporna smeša i stepenasto zatvaranje vrata još dodatno obezbedjuje unutrašnjost sefa u slučaju požara. Sef se zabravljuje sa 10 klinova u sve četiri strane. Otvaranje se vrši pomoću MAUER ključa klase B i okretanjem ručice. U slučaju potrebe sef se može ankerisati za pod.

Cena: 2200 EUR
(din protivvrednost) + pdv

990 610 485 850 470 300 1 253 120

EURON 3200 ME

Brava: MAUER CLASS B + SOPHIA TIMELOCK®

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sef EURON 3200 ME je sef iz porodice četvoroslojnih sefova koji se nalaze u III. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Izmedju svih slojeva je vatrootporna smeša i stepenasto zatvaranje vrata još dodatno obezbedjuje unutrašnjost sefa u slučaju požara. Sef se zabravljuje sa 10 klinova u sve četiri strane. Unutrašnjost sefa čini posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu i 4 police podesive po visini. Sef koristi elektronsku bravu SOPHIA TimeLock® i zahvaljujući njoj ima sledeće mogućnosti:

 • sef može da otvara 10 različitih korisnika, svako sa svojom šifrom (1 administrator i 9 korisnika)
 • programiranje vremenske brave od 0 do 60 minuta
 • mogućnost funkcionisanja u sistemu saključarstva (potrebno unošenje dve različite šifre da bi se sef otključao)
 • beleženje 4095 poslednjih radnji sa sefom. (koja je šifra u kom trenutnku otvorila sef, promene šifara…)
 • programiranje radnog vremena sefa. Izvan radnog vremena nemoguće je sef otvoriti ni sa ispravnom šifrom

U slučaju nužde sef je opremnjen i MASTER bravom koja sef može otvoriti u svakom trenutku, u pitanju je MAUER mehanička brava klase B. Sef je moguće ankerisati u pod.

Cena: 3200 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1400 610 530 1230 470 295 4 420 188

EURON 3300 ME

Brava: MAUER CLASS B + SOPHIA TIMELOCK®

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sef EURON 3300 ME je sef iz porodice četvoroslojnih sefova koji se nalaze u III. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Izmedju svih slojeva je vatrootporna smeša i stepenasto zatvaranje vrata još dodatno obezbedjuje unutrašnjost sefa u slučaju požara. Sef se zabravljuje sa 10 klinova u sve četiri strane. Unutrašnjost sefa čini posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu i 2 police podesive po visini. Sef koristi elektronsku bravu SOPHIA TimeLock® i zahvaljujući njoj ima sledeće mogućnosti:

 • sef može da otvara 10 različitih korisnika, svako sa svojom šifrom (1 administrator i 9 korisnika)
 • programiranje vremenske brave od 0 do 60 minuta
 • mogućnost funkcionisanja u sistemu saključarstva (potrebno unošenje dve različite šifre da bi se sef otključao)
 • beleženje 4095 poslednjih radnji sa sefom. (koja je šifra u kom trenutnku otvorila sef, promene šifara…)
 • programiranje radnog vremena sefa. Izvan radnog vremena nemoguće je sef otvoriti ni sa ispravnom šifrom

U slučaju nužde sef je opremnjen i MASTER bravom koja sef može otvoriti u svakom trenutku, u pitanju je MAUER mehanička brava klase B. Sef je moguće ankerisati u pod.

Cena: 3800 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1400 730 620 1232 560 440 2 550 303

EURON 3400 ME

Brava: MAUER CLASS B + SOPHIA TIMELOCK®

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sef EURON 3400 ME je sef iz porodice četvoroslojnih sefova koji se nalaze u III. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Izmedju svih slojeva je vatrootporna smeša i stepenasto zatvaranje vrata još dodatno obezbedjuje unutrašnjost sefa u slučaju požara. Sef se zabravljuje sa 12 klinova u sve četiri strane. Unutrašnjost sefa čini posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu i 2 police podesive po visini. Sef koristi elektronsku bravu SOPHIA TimeLock® i zahvaljujući njoj ima sledeće mogućnosti:

 • sef može da otvara 10 različitih korisnika, svako sa svojom šifrom (1 administrator i 9 korisnika)
 • programiranje vremenske brave od 0 do 60 minuta
 • mogućnost funkcionisanja u sistemu saključarstva (potrebno unošenje dve različite šifre da bi se sef otključao)
 • beleženje 4095 poslednjih radnji sa sefom. (koja je šifra u kom trenutnku otvorila sef, promene šifara…)
 • programiranje radnog vremena sefa. Izvan radnog vremena nemoguće je sef otvoriti ni sa ispravnom šifrom

U slučaju nužde sef je opremnjen i MASTER bravom koja sef može otvoriti u svakom trenutku, u pitanju je MAUER mehanička brava klase B. Sef je moguće ankerisati u pod.

Cena: 4200 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1750 730 620 1580 560 440 2 660 390

EURON 4300 ME

Brava: MAUER CLASS B + MAUER CLASS B + SOPHIA TIMELOCK®

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sef EURON 4300 ME je sef iz porodice petslojnih sefova koji se nalaze u IV. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Izmedju svih slojeva je vatrootporna smeša i stepenasto zatvaranje vrata još dodatno obezbedjuje unutrašnjost sefa u slučaju požara. Sef se zabravljuje sa 12 klinova u sve četiri strane. Unutrašnjost sefa čini posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu i 2 police podesive po visini. Sef koristi elektronsku bravu SOPHIA TimeLock® i zahvaljujući njoj ima sledeće mogućnosti:

 • u svakom trenutku, bez obzira na postavku sefa, za otvaranje potrebno je otkucati 7-mo cifreni kod i okrenuti MAUER ključ klase B
 • sef može da otvara 10 različitih korisnika, svako sa svojom šifrom (1 administrator i 9 korisnika)
 • programiranje vremenske brave od 0 do 60 minuta
 • mogućnost funkcionisanja u sistemu saključarstva (potrebno unošenje dve različite šifre da bi se sef otključao + ključ)
 • beleženje 4095 poslednjih radnji sa sefom. (koja je šifra u kom trenutnku otvorila sef, promene šifara…)
 • programiranje radnog vremena sefa. Izvan radnog vremena nemoguće je sef otvoriti ni sa ispravnom šifrom

U slučaju nužde sef je opremnjen i drugom mehaničkomm bravom koja je u funkciji MASTER brave, koja u kombinaciji sa prvom mehaničkom bravom, sef može otvoriti u svakom trenutku bez obzira na to da li je elektronika u funkciji ili nije. U pitanju je MAUER mehanička brava klase B. Sef je moguće ankerisati u pod.

Cena: 5100 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1445 774 660 1232 560 441 2 720 304

EURON 4400 ME

Brava: MAUER CLASS B + MAUER CLASS B + SOPHIA TIMELOCK®

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Sef EURON 4300 ME je sef iz porodice petslojnih sefova koji se nalaze u IV. nivou bezbednosti po EN 1143-1. Izmedju svih slojeva je vatrootporna smeša i stepenasto zatvaranje vrata još dodatno obezbedjuje unutrašnjost sefa u slučaju požara. Sef se zabravljuje sa 12 klinova u sve četiri strane. Unutrašnjost sefa čini posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu i 2 police podesive po visini. Sef koristi elektronsku bravu SOPHIA TimeLock® i zahvaljujući njoj ima sledeće mogućnosti:

 • u svakom trenutku, bez obzira na postavku sefa, za otvaranje potrebno je otkucati 7-mo cifreni kod i okrenuti MAUER ključ klase B
 • sef može da otvara 10 različitih korisnika, svako sa svojom šifrom (1 administrator i 9 korisnika)
 • programiranje vremenske brave od 0 do 60 minuta
 • mogućnost funkcionisanja u sistemu saključarstva (potrebno unošenje dve različite šifre da bi se sef otključao + ključ)
 • beleženje 4095 poslednjih radnji sa sefom. (koja je šifra u kom trenutnku otvorila sef, promene šifara…)
 • programiranje radnog vremena sefa. Izvan radnog vremena nemoguće je sef otvoriti ni sa ispravnom šifrom

U slučaju nužde sef je opremnjen i drugom mehaničkomm bravom koja je u funkciji MASTER brave, koja u kombinaciji sa prvom mehaničkom bravom, sef može otvoriti u svakom trenutku bez obzira na to da li je elektronika u funkciji ili nije. U pitanju je MAUER mehanička brava klase B. Sef je moguće ankerisati u pod.

Cena: 5400 EUR
(din protivvrednost) + pdv

1795 774 660 1582 560 441 2 845 390