Servis

 

Na sve proizvode, dajemo garanciju 5 godina ( osim SAT 03 gde je garantni rok 2 godine )

Telefon servisne službe: 063/437556, 022/315734